Ütemterv

 

  1. Kutatás elméleti hátterének összeállítása, a szakirodalom áttekintése, főbb dimenziók kijelölése, konceptualizálás, operacionalizálás. A vizsgált csoportok jellemzőinek feltárása az intézményi integráció különböző dimenzióiban. Hallgatói eredményesség vizsgálata a nem-tradicionálisnak tekinthető hallgatói csoportok körében. Elméleti tanulmányok megírása. Kérdőív összeállítása.

Határidő: 2014. január 31.
 

  1. Kérdőívek megszerkesztése, Evasys formátumba alakítása, kinyomtatása. A hallgatói létszámok adatainak megszerzése, a mintavétel kidolgozása. Kapcsolatfelvétel az intézmények oktatóval, tanulmányi osztályok munkatársaival a kérdőív kitöltéséhez. Kérdőívek lekérdezése.

Határidő: 2014. augusztus 31.

 

  1. A kérdőívek beszkennelése, adatbázis létrehozása.

Határidő: 2014. október 31.

 

  1. Adatok statisztikai elemzése, elemzése, az intézményi integráció mértékének, típusainak, jellemzőinek feltárása a különböző hallgatói csoportokban, a különbségek mögött meghúzódó társadalmi, felsőoktatás-pedagógiai magyarázatok feltárása. Összehasonlító vizsgálatok végzése a csoportok és intézmények között, a hipotézisek, vizsgálati kérdések megválaszolása. Konferencia-előadások készítése, konferencia szervezése, a tanulmányok megírása.

Határidő: 2015. május 31.

 

  1. Tanulmánykötet összeállítása, a tanulmányok lektoráltatása, a kötet szerkesztése, nyomdai munkálatok elvégzése. A kötet megjelenése.

Határidő: 2015. augusztus 31.

 

  1. Az intézményi integráció hatásának vizsgálata a hallgatók teljes mintáján és a különböző, nem tradicionális hallgatói csoportokban, különbségek feltárása a csoportokon belül, a csoportok és a kontroll-csoport között, a különbségek magyarázata statisztikai módszerek, próbák alkalmazásának segítségével. Az eredmények nemzetközi és hazai konferenciákon történő prezentálása, publikációk készítése.

Határidő: 2016. május 31.

 

  1. Zárókonferencia szervezése, az előadások tanulmánykötetben való megjelentése. A záró tanulmánykötet összeállítása, lektorálása, szerkesztése, megjelenése. A zárójelentés elkészítése.

          Határidő: 2016. augusztus 31.