Felzárkóztató programok hatásvizsgálata (TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 számú a „XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció)” (2014), Pusztai Gabriella

Középfokú intézmények eredményességét meghatározó tényezők (TÁMOP 3.1.1.-11/1-2012-0001 "A XXI. századi közoktatás, fejlesztés, koordináció"), (2014), Pusztai Gabriella

SZAKTÁRNET - Szakmai Szolgáltató és Kutatást Támogató Regionális Hálózatok a Pedagógusképzésért az Észak-alföldi Régióban (2013-), Tóth Zoltán

IESA - A hallgatói eredményességre gyakorolt intézményi hatás a felsőoktatásban (2013-2016), Pusztai Gabriella

TECERN - Teacher Education Central European Research Network (2013), Engler Ágnes

LeaRn - Tanulási régiók Magyarországon: Az elmélettől a valóságig (2011-2014), Kozma Tamás

EXA - Az iskolarendszeren kívüli vizsgarendszer kutatása (2011-2014), Kozma Tamás, Erdei Gábor

Szakkoli 2011 - Szakkollégiumok a Partiumban (2011), Pusztai Gabriella

HERD - Higher Education for Social Cohesion Cooperative Research and Developmentin a Cross-border Area (2011-2012), Kozma Tamás

Campus-lét - Campus-lét” a Debreceni Egyetemen. Csoportok, csoporthatárok, csoportkultúrák (2010-2012), Szabó Ildikó

ONK Kutatás 2010 - Az Országos Neveléstudományi Konferencia szakmai tanuló közösségének vizsgálat (2010), Kozma Tamás

WPL - Kötelező és önkéntes részvétel a munkahelyi tanulásban (2009-2010), LynneA. Chisholm, Kozma Tamás, Erdei Gábor

Shadow Education-Árnyékoktatás Magyarországon (2009) Kozma Tamás, Mark Bray

RFDS - A doktori iskolák törzstagjai (2008), Kozma Tamás

TERD - A harmadfokú képzés szerepe a regionális átalakulásban (2007-2010), Kozma Tamás

REVACERN -Vallások és Értékek: Kelet- és Közép-európai Kutatási Hálózat (2007-2009), Pusztai Gabriella

WUD - Oktatói Gender (2007-2009), Pusztai Gabriella

BCE - A "bolognai folyamat" a Kárpát-medencében (2007-2008), Kozma Tamás

47-en – Negyvenheten. Gyorskép a neveléstudományi felsőoktatókról és kutatókról (2007), Kozma Tamás

PHE - "Az egyházi felsőoktatási intézmények érték és normaközvetítése" (2006-2009) Révay Edit, Pusztai Gabriella

NESOR - Új társadalmi kockázatok az európai tudástársadalomban és felsőoktatásban (2005-2007), Pusztai Gabriella

Középiskolások továbbtanulási tervei egy határmenti régióban (2004-2007) Pusztai Gabriella