A Régió és oktatás sorozat

Impresszum

Kiadó neve: CHERD-Hungary
Székhelye: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. II/202.
Kiadásért felelős személy neve: Prof. Dr. Kozma Tamás
A szerkesztésért felelős személy neve: Prof. Dr. Pusztai Gabriella
ISSN 2060-2596 (Nyomtatott)
ISSN 2064-6046 (Online)

A kiadványsorozat egy minőségi szemle a Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori Programjában részt vevő, vagy azzal együttműködő kutatók és hallgatók munkáiból, valamint az általuk végzett kutatásokhoz kapcsolódó külföldi kutatók tanulmányaiból. A szerzők, kutatók a CHERD-Hungary kutatóközpont ernyője alatt igen sokféle témát dolgoznak fel, amelyek egyfajta egységet alkotnak az oktatás regionális és vallási dimenziója mentén. Első két kötete a Regionális Egyetem című kutatásról nyújt áttekintést. A sorozat harmadik, negyedik és hatodik kötete mindezt egy új megközelítésből, az egyházi felsőoktatás szerepvállalására fókuszálva mutatja be, a REVACERN kutatás eredményeit összefoglalva. Az ötödik, hetedik és nyolcadik kötetek pedig a regionalitás dimenzióját tovább mélyítve a TERD kutatás eredményeiről számolnak be.

Régió és oktatás 1:
 
Pusztai Gabriella [szerk.]: Régió és oktatás - Európai dimenziók. Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, 2005, Debrecen. 309 p.
 
Teljes kötet
Régió és oktatás 2:
 
Juhász Erika [szerk.]: Régió és oktatás - A "Regionális egyetem" kutatás zárókonferenciájának tanulmánykötete. Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, 2006, Debrecen. 421 p. [A konferenciát 2006. jún. 2-án Budapesten tartották.]
 
Régió és oktatás 3:
 
Pusztai Gabriella [ed.]: Education and Church in Central- and Eastern-Europe at First Glance. CHERD, 2008, Debrecen. 219 p.
 
Régió és oktatás 4:
 
Pusztai Gabriella [ed.]: Religion and Values in Education in Central- and Eastern-Europe. CHERD, 2008, Debrecen. 455 p.
 
Régió és oktatás 5:
 
Juhász Erika (szerk.): Harmadfokú képzés, felnőttképzés és regionalizmus. Debrecen, CHERD: Center for Higher Education Research and Development, 2010
 
Régió és oktatás 6:
 
Pusztai Gabriella (szerk.): Religion and Higher Education in Central and Eastern Europe.  Debrecen, CHERD-Hungary: Center for Higher Education Research and Development - Hungary , 2010 
 
Régió és oktatás 7:
 
Kozma Tamás - Ceglédi Tímea (szerk.): Régió és oktatás: A Partium esete. Debrecen, CHERD-Hungary: Center for Higher Education Research and Development - Hungary, 2010
 
Régió és oktatás 8:
 
Kozma Tamás, Pataki Gyöngyvér (szerk.): Kisebbségi felsőoktatás és a Bologna-folyamat Debrecen, CHERD-Hungary: Center for Higher Education Research and Development - Hungary, 2011
 
Régió és oktatás 9:
 
Ceglédi Tímea, Gál Attila, Nagy Zoltán (szerk.): Határtalan oktatáskutatás. Tanulmányok a 75 éves Kozma Tamás tiszteletére. Debrecen, CHERD-Hungary: Center for Higher Education Research and Development - Hungary, 2014
 
 
Régió és oktatás 10:
 
Juhász Erika (szerk.): Tanuló közösségek, közösségi tanulás. A tanuló régió kutatás új eredményei. Debrecen, CHERD-H: Center for Higher Education Research and Development - Hungary, 2014