A Központ célja és funkciói

A Központ célja: tudományos kutatásokat és fejlesztéseket végezni a felsőfokú képzés körében Debrecenben és a régióban.

A Központ az alábbi főbb funkciókat tölti be:

1. Kutatásokat végez a felsőoktatás aktuális fejlesztési kérdései kapcsán Debrecenben és a régióban. E kutatások megalapozzák az intézményi, illetve regionális szintű döntéseket (például területi rekrutáció, együttműködés a gazdasági környezettel, hallgatói és oktatói véleményezések stb.).

2. Tudományos kutatási és fejlesztési és innovációs pályázatokon vesz részt, hogy a felsőoktatás fejlesztésére vonatkozó alapkutatásokat végezhessen.

3. Részt vállal a mester- és doktori képzésben.

4. Megkeresi, nyilvántartja és közvetíti azokat a K+F problémákat, amelyek a "bolognai folyamat" kapcsán egyetemünkön, illetve a régióban felmerülnek. E problémákat közvetíti a megfelelő szintű döntés-előkészítő és döntéshozó szerveknek, illetve K+F+I megoldásokat javasol.

5. Fejlesztési szolgáltatásokat vállal elsősorban azok számára, akik a reformfolyamatban részt vesznek (ilyen aktuális szolgáltatás lehet pl. a habilitációra készülők technikai felkészítése, kurzusok szervezése a régióban dolgozó felsőoktatási középvezetőknek stb.).

6. Mindezek a feladatok a határmenti régiókra is kiterjednek.

 

Köteteinkről megjelent ismertetők, recenziók