Pusztai Gabriella
weboldala


ELÉRHETŐSÉGEK
Debreceni Egyetem
Neveléstudományok Intézete
4010 Debrecen
Pf.: 17.
gabriella.pusztai@iif.hu

Főbb kutatási területek, eredmények

Kutatási projektek

Nemzetközi kutatási kapcsolatok

 

Főbb kutatási területek, eredmények

 

Nem állami szereplők, felekezeti intézményfenntartók az oktatási rendszerben

Az utóbbi két évtizedben Közép- és Kelet Európa több országban is kialakult a különböző felekezetek köz- és felsőoktatási intézményhálózata. Ahol a jogi háttér lehetővé tette, az oktatáspolitikusok nem fékezték, az egyházi szervezetek részéről volt kezdeményezőkészség és vállalkozókedv az iskolaalapításra, valamint a társadalmi környezet igényelte ezt, ott ma egyházi iskolákban, egyetemeken folyik a munka. Kutatásaink arra a kérdésre keresik a választ, hogy mi jellemzi a szektor pedagógiai arculatát, tanulmányi teljesítményét és milyen hosszú távú hatások mutatkoznak meg az egykori tanulók, diákok későbbi pályafutása során.

Társadalmi tőke és oktatás

Az oktatási intézményekben létrejövő kapcsolati erőforrások képesek kompenzálni az izolált egyénre koncentráló oktatásszociológiai vizsgálatok által statisztikailag adatolt társadalmi reprodukciós meghatározottságokat. Elsőként alkalmaztuk a hazai oktatáskutatásban az iskolarendszer és társadalom más tudományok által nehezen megközelíthető összefüggéseit értelmezni képes Coleman-i társadalmi tőke elméletet. Ennek az iskolai és iskolán kívüli tanulói kapcsolatokra épülő magyarázata a hazai oktatáskutatás diskurzusában domináns reprodukciós elmélet mellett alternatív értelmezési keretet kínálva egyaránt kitágítja a nevelési/oktatási folyamatok értelmezési tartományát, az oktatási intézményekben együtt dolgozók közös cselekvési terét és az oktatáspolitika lehetőségeit.

Kisebbségi oktatásügy

A nemzeti, etnikai, vallási kisebbségekhez tartozók, a nem-tradicionális tanulók és hallgatók hallgatók iskolai pályafutásának vizsgálatakor az intézményi hozzájárulás alkotóelemeit azonosítottam.

 

 

Kutatási projektek

 

1996 -1999

A családi és az iskolai szocializáció kölcsönhatásai a felekezeti középiskolák diákjai körében. OTKA témavezető

1999 -2000

Intézményi kutatások a felsőoktatásban FKFP és MKM. Témavezető: Kozma Tamás Feladat: résztvevő

 

1999 -2001

A neveléstudomány területén tudományos fokozattal rendelkezők társadalmi helyzete és szakmai pályafutása OM/MTA. Témavezető: Hrubos Ildikó Feladat: résztvevő

 

2001 -2002

Roma/cigány pedagógusok az észak-alföldi és a dél-dunántúli régióban OM Témavezető: Szabó László Tamás. Feladat: kutatócsoport vezető

 

2002 -2005

Regionális egyetem Intézményi kutatások NKFP. Témavezető: Kozma Tamás. Feladat: kutatócsoport vezető

 

2003 -2004

A pályakezdő pedagógusok szakmai beilleszkedése OM Témavezető: Nagy Mária. Feladat: résztvevő

 

2003 -2006

A társadalmi tőke szerepe a középiskolások iskolai pályafutásának alakulásában

MTA  Bolyai János Kutatási Ösztöndíja. Zárás: kiváló eredménnyel, Bolyai plakettel értékelve.

2003 -2006

Társadalmi igények a felnőttek felsőfokú továbbtanulásában OTKA

Témavezető: Forray R. Katalin.  Feladat: résztvevő

 

2003

A pedagógusképzés szerkezeti és tartalmi változásai: Jelentés a pedagógusképzésről OM. Témavezető: Kocsis Mihály. Feladat: résztvevő

 

2006 -2008

New Social Risks in the European Knowlege Society- NESOR EU Socrates. Témavezető: Makó Csaba. Feladat: résztvevő

 

2006 -2009

Középiskolások továbbtanulási tervei egy határmenti régióban. OTKA  Feladat: témavezető

2006 -2009

REVACERN: Religion and Values in Education EU FP6 Konzorciumban a Debreceni Egyetem Képviselőjeként

http://ec.europa.eu/research/social-sciences/projects/263_en.html

2007 -2008

A bolognai folyamat Közép-Európában OKAI Témavezető: Kozma Tamás. Feladat: kutatócsoport vezető

2008 -2009

Oktatók és doktoranduszok a doktori képzésben, CHERD Feladat: témavezető

2008 -2011

Hallgatók kapcsolati erőforrásai az Európai Felsőoktatási Tér peremén

MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíja Zárás: kiváló minősítés

2009 -2010

Határmenti oktatás elemzése TÁMOP-3.1.1-7.3.4. Témavezető: Híves Tamás. Feladat: kutatócsoport vezető

2011 -2012

Higher Education for Social Cohesion. Cooperative Research and Development in a Cross-border area HURO Feladat: kutatásvezető

2012-

Multiculturalism and social cohesion FP7 proposal Feladat: kutatásvezető

2012 -2013

TECERN -Teacher Education Central European Research Network Feladat: kutatásvezető

2013 -2016

Institutional Effect and Student Achievement in Higher Education - Debreceni Egyetem Kiemelt egyetemi és kutatóegyetemi pályázat alapkutatások támogatására

 

 

Nemzetközi kutatási kapcsolatok

 

2012-2013

TECERN

2010

HERD Higher Education for Social Cohesion

 Partnerek : Univerity of Oradea (Ro), Partium Christian University (RO)

 

 

2008

MESOC - Mesauring social capital research cooperation. Partner: BOAS - Bureau for the Organisation of Applied Social Research (Vienna)

 

 

2007-2009

REVACERN - Religions And Values: Central And Eastern European Research Network

            Partnerek: University of Szeged (H), University of Vienna (A), Pazmany Peter Catholic University (H), Adam Mickiewicz University (PL), Pastoral Institute, University of Ljubljana (SLO), Masaryk University (CZ), Institute for Social Research (HR), Center for Interreligious Dialogue and Conflict Prevention (BG), Ukrainian Academy of Science (UA), Max Weber Foundation (RO), Warsaw University (PL), Comenius University (SK)

 

 

 

2006-2010

TERD - Tertiary Education for economic and social development

Partnerek: Subcarpatian Hungarian College (UA), Partium Christian University (RO)

 

 

 

 

2005-2008

FEPSS - Further education plans of secondary school students in the border region.

 

Partnerek: Partium Christian University (RO) and Subcarpatian Hungarian College (UA).

 

2002-2005

 

 

Regional University 

Partnerek: Partium Christian University (RO) and Subcarpatian Hungarian College (UA).