Pusztai Gabriella
weboldala


ELÉRHETŐSÉGEK
Debreceni Egyetem
Neveléstudományok Intézete
4010 Debrecen
Pf.: 17.
gabriella.pusztai@iif.hu

Oktatói tevékenység

Fokozatot szerzett doktorjelöltek

Jelenlegi doktori témavezetés

Tehetséggondozás

Oktatói tevékenység

 

 

Doktori képzés

http://nevtudphd.unideb.hu/

 

2003-

Oktató és témavezető a DE Neveléstudományi Doktori programjában

 

2008-

Törzstag a DE Humán Tudományok Doktori Iskolájában

 

2009-2010

Ügyvezető a DE Humán Tudományok Doktori Iskolájában

 

2012-

a Neveléstudományi Doktori Program vezetője

 

 

 

 

Mesterképzés

http://ni.unideb.hu/index.php?o=17#t2

 

 

 

 

Alapképzés

http://ni.unideb.hu/index.php?o=16

 

 

 

 

Fokozatot szerzett doktorjelöltek

 

 

2008

Nagy Krisztina

Segítő hivatást választó hallgatók pályaorientációja a „Partiumban”

 

2010

Petrás Ede

Kisvárosi felsőoktatási intézmények lokális hatásrendszere az Alföldön

 

2010

Vargáné Engler Ágnes

Kisgyermeket nevelő hallgatók felsőfokú tanulmányi beruházásainak és hozamainak nevelésszociológiai vizsgálata

 

2014

Bacskai Katinka

Mit ér (el) a tanár, ha közép-európai? Alacsony státusú diákokat tanító eredményes tanárok két közép-európai régióban

 

Jelenlegi doktori témavezetés

Keller Magdolna

Határon túli hallgatók a magyar felsőoktatásban

 

 

Szabó Péter Csaba

Oktatók és adminisztrátorok a felsőoktatásban

 

 

Morvai Laura

Felekezeti iskolák tanárai

 

 

Márkus Zsuzsa

Kisebbségi és többségi tanulmányi utak

 

 

Molnár Eleonóra

Felekezeti iskolák diákjai és tanárai Kárpátalján

 

 

Barta Szilvia

Hallgatói munkaattitűdök a felsőoktatásban

 

 

Bálity Csaba

Felnőtt hittancsoportok összehasonlító vizsgálata

 

 

Kardos Katalin

Egyházi szakkollégiumok Magyarországon

 

Tehetséggondozás

10 dobogós tudományos diákköri dolgozat témavezetése

 

 

 

 

 2001 

1.díj Pedagógiai, pszichológiai és könyvtártudományi szekció

Hollósi Gábor: A magyar oktatásügy Európai Uniós harmonizációjának kérdései

2001 

3. díj    Pedagógiai, pszichológiai és könyvtártudományi szekció

Hornyák Ágnes: A cigány tanulók iskolai kudarcai

2003 

2. díj Társadalomtudományi szekció

Hollósi Gábor: A kisebbségek oktatási jogai Európában

2003 

1. díj Pdagógiai, pszichológiai és könyvtártudományi szekció

Hornyák Ágnes: Az út vállalása és megtalálása nem egyszerű… Iskolai pályafutás típusok cigány értelmiségiek körében

2005 

1.díj Társadalomtudományi szekció

Gáti Annamária: Közösségkeresés. A kapcsolatok felfedezése a legújabb oktatásszociológiai szakirodalomban

2005 

2. díj Tásadalomtudományi szekció

Bacskai Katinka: Felvidéki felekezeti középiskolások identitástudata

2005 

3. díj Pedagógiai, pszichológiai és könyvtártudományi

Nagy Zsuzsa Eszter: Családalapítási attitűdök egy határ menti régió hallgatói körében

2005 

Különdíj Pedagógiai, pszichológiai és könyvtártudományi

Takács Tamara – Madarász Tibor: A kulturális és a társadalmi tőke hatása a középiskolások tanulmányi eredményességére

2005

2. díj Társadalomtudományi szekció

Nagy Zita Éva: Női lét. A cigány értelmiségi asszonyok párkapcsolatai

2007 

1. díj   Pedagógiai, pszichológiai és könyvtártudományi szekció

Nagy Zsuzsa Eszter: Magyar, lengyel és német hallgatók családalapítási attitűdjei