A kutatás célja

 A kutatás összefoglalója, célkitűzései

A kutatás a felsőoktatási intézményi hatás mechanizmusainak és tanulmányi eredményekre gyakorolt hatásának empirikus kitapintását tűzi ki céljául. A téma aktualitása a felsőoktatás intézményi diverzitása, produktivitásának összehasonlítási kényszere valamint a hallgatótársadalom tömegesedése és heterogenitása miatt vált aktuálissá. Az intézményi hatások mérését jelen kutatásban összetett mérőeszköz-rendszerrel vizsgáljuk, melyet a hazai sajátosságokra érzékeny, saját fejlesztésű és a nemzetközi kutatásokban alkalmazott mérőeszközök összevetése és komplementer használata jellemez. Emellett, mivel az intézményi hatások eredményességre gyakorolt befolyását igyekszünk megragadni, megkerülhetetlen a felsőoktatási eredményesség-fogalommal való kritikus szembenézés.

Az oktatáskutatásban forgalomban levő eredményesség-felfogások hiányosságait felismerve jelen kutatásban a felsőoktatási eredményességmérésre különböző kompetenciák mérésére kifejlesztett eszközöket adaptálunk. Az így nyert eredményességi mutató eredményeit a különböző hallgatói csoportokban (külföldi és határon túli, tanárképzésben résztvevő, tanulás mellett dolgozó, sportoló stb. hallgatók körében) összevetjük a korábbi nemzetközi vizsgálatokban bevált valamint a hazai alapkutatásaink során kifejlesztett indikátorokkal. A komplex felsőoktatási eredményesség megközelítés alkalmazása lehetővé teszi, hogy az azonos belépéskori mutatókkal rendelkező hallgatókra gyakorolt, eredményességet támogató intézményi hatásokat azonosítsuk.

Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 26. 20:10