Kutatások

 1. K123847 Társadalmi és szervezeti tényezők szerepe a hallgatói lemorzsolódásban (2017. 09.- 2021. 07.), Pusztai Gabriella
 2. PETRA PROJEKT- Promoting Excellence in Teaching and Learning at Higher Education Institutions, Erdei Gábor
  1. 2.1 Gábor, Erdei; Erika, Juhász; Salih, Sahin; Adnan, Kaan (2019): Ways of Promoting Excellence in Higher Education
   1. https://m2.mtmt.hu/api/publication/30728827
 3. Hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulását támogató tényezők (2018), Pusztai Gabriella EFOP-1.3.7-17-2017-00221 számú projekt
 4. Vallási változás Magyarországon (Pusztai Gabriella)
 5. Egyházi iskolák pedagógusai (2015-2017)
  1. 5.1. Hol tartanak ma a szerzetesi iskolák? – intézményfejlesztési projektzáró konferencia
   1. https://www.magyarkurir.hu/hirek/hol-tartanak-ma-szerzetesi-iskolak
  2. 5.2. A felekezeti oktatás új negyedszázada:
   1. https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/242377/Felekezeti_oktatas_beliv_ebook.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
  3. 5.3. Alapvetés- Háttértanulmányok a református iskolarendszer fejlesztéséhez
   1. http://www.reformatus.hu/data/documents/2017/12/11/alapvetes_2017.pdf   
 6. A strukturális válsággal küzdő családok és az iskola  (2015-2016)
 7. Felzárkóztató programok hatásvizsgálata (TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 számú a „XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció)” (2014), Pusztai Gabriella
 8. Középfokú intézmények eredményességét meghatározó tényezők (TÁMOP 3.1.1.-11/1-2012-0001 "A XXI. századi közoktatás, fejlesztés, koordináció"), (2014), Pusztai Gabriella
 9. SZAKTÁRNET - Szakmai Szolgáltató és Kutatást Támogató Regionális Hálózatok a Pedagógusképzésért az Észak-alföldi Régióban (2013-), Tóth Zoltán
 10. IESA - A hallgatói eredményességre gyakorolt intézményi hatás a felsőoktatásban (2013-2016), Pusztai Gabriella
 11. TECERN - Teacher Education Central European Research Network (2013), Engler Ágnes
 12. LeaRn - Tanulási régiók Magyarországon: Az elmélettől a valóságig (2011-2014), Kozma Tamás
 13. EXA - Az iskolarendszeren kívüli vizsgarendszer kutatása (2011-2014), Kozma Tamás, Erdei Gábor
 14. Szakkoli 2011 - Szakkollégiumok a Partiumban (2011), Pusztai Gabriella, Ceglédi Tímea
 15. HERD - Higher Education for Social Cohesion Cooperative Research and Developmentin a Cross-border Area (2011-2012), Kozma Tamás
 16. Campus-lét - Campus-lét” a Debreceni Egyetemen. Csoportok, csoporthatárok, csoportkultúrák (2010-2012), Szabó Ildikó
 17. ONK Kutatás 2010 - Az Országos Neveléstudományi Konferencia szakmai tanuló közösségének vizsgálat (2010), Kozma Tamás
 18. WPL - Kötelező és önkéntes részvétel a munkahelyi tanulásban (2009-2010), LynneA. Chisholm, Kozma Tamás, Erdei Gábor
 19. Shadow Education-Árnyékoktatás Magyarországon (2009) Kozma Tamás, Mark Bray
 20. RFDS - A doktori iskolák törzstagjai (2008), Kozma Tamás
 21. TERD - A harmadfokú képzés szerepe a regionális átalakulásban (2007-2010), Kozma Tamás
 22. REVACERN -Vallások és Értékek: Kelet- és Közép-európai Kutatási Hálózat (2007-2009), Pusztai Gabriella
 23. WUD - Oktatói Gender (2007-2009), Pusztai Gabriella
 24. BCE - A "bolognai folyamat" a Kárpát-medencében (2007-2008), Kozma Tamás
 25. 47-en – Negyvenheten. Gyorskép a neveléstudományi felsőoktatókról és kutatókról (2007), Kozma Tamás
 26. PHE - "Az egyházi felsőoktatási intézmények érték és normaközvetítése" (2006-2009) Révay Edit, Pusztai Gabriella
 27. NESOR - Új társadalmi kockázatok az európai tudástársadalomban és felsőoktatásban (2005-2007), Pusztai Gabriella
 28. Középiskolások továbbtanulási tervei egy határmenti régióban (2004-2007) Pusztai Gabriella
Legutóbbi frissítés: 2023. 05. 11. 15:07