Bemutatkozás

A Központ célja és funkciói

A Központ célja: tudományos kutatásokat és fejlesztéseket végezni a felsőfokú képzés körében

A Központ az alábbi főbb funkciókat tölti be:

  1. Kutatásokat végez a felsőoktatás aktuális fejlesztési kérdései kapcsán. E kutatások megalapozzák az intézményi, illetve regionális szintű döntéseket (például területi rekrutáció, együttműködés a gazdasági környezettel, hallgatói és oktatói véleményezések stb.).
  2. Tudományos kutatási és fejlesztési és innovációs pályázatokon vesz részt, hogy a felsőoktatás fejlesztésére vonatkozó alapkutatásokat végezhessen.
  3. Részt vállal a mester- és doktori képzésben gyakorlati helyet biztosítva a leendő oktatási szakembereknek.
  4. Megkeresi, nyilvántartja és közvetíti azokat a K+F problémákat, amelyek a felsőoktatási átalakulások kapcsán felmerülnek. E problémákat közvetíti a megfelelő szintű döntés-előkészítő és döntéshozó szerveknek, illetve K+F+I megoldásokat javasol.
  5. Fejlesztési szolgáltatásokat vállal elsősorban azok számára, akik a reformfolyamatban részt vesznek (ilyen aktuális szolgáltatás lehet pl. a habilitációra készülők technikai felkészítése, kurzusok szervezése a régióban dolgozó felsőoktatási középvezetőknek stb.).
  6. Mindezeket a feladatok nemzetközi összehasonlítások perspektívájából szemléli és elemzi.

 

Köteteinkről megjelent ismertetők, recenziók

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 26. 20:10