Eredményeink - CHERD-Hungary Oktatáskutató Gyakornoki Program

logo CHERD-Hungary Oktatáskutató Gyakornoki Program
Vezetők: Prof. Dr. Pusztai Gabriella & Dr. Ceglédi Tímea

OTDK

 1. Biró Barbara III. helyezést ért el "Határtalan lépések egy alternatív pedagógia nyomában" c. dolgozatával. Témavezetője: Dr. Ceglédi Tímea (2023);
 2. Csák Zsolt II. helyezést ért el "Az apák otthoni és iskolai bevonódása gyermekük nagyobb eredményessége érdekében" c. dolgozatával. Témavezetője: Dr. Fényes Hajnalka (2023);
 3. Horváth Annamária különdíjat kapott "Egy lépéssel közelebb a Pygmalion hatáshoz a pedagógiai kereteken belül" c. pályamunkájára. Témavezetője: Dr. Ceglédi Tímea (2023);
 4. Kiss Dávid Mihály I. helyezést ért el (Molnár Imre Antallal társszerzésben) "Történelemoktatási adatbázis továbbfejlesztése" c. dolgozatával. Témavezetője: Dr. Csernoch Mária (2023);
 5. Kozma Kitti I. helyezést ért el „Az élet egyikünk számára sem könnyű…” Reziliens életúttal a pedagógus pályán” c. dolgozatával. Témavezetője: Dr. Ceglédi Tímea (2021);
 6. Papp Hunor III. helyezést ért el "A mentor mint iránytű" c. dolgozatával. Témavezetője: Alter Emese (2023);
 7. Szilágyi Beatrix I. helyezést ért el “Chem on! Mi a reakciód? – Saját készítésű kémia társasjáték tesztelésének első eredményei” c. dolgozatával. Témavezetője: Kocsis Zsófia (2023)

Az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasai

 • Az Új Nemzeti Kiválóság Program: Papp Hunor (2022/23, 2023/24), Biró Barbara (2022), Kozma Kitti (2021), Csák Zsolt (2023/24)

Universitas

 • Biró Barbara

Kiemelt szakmai ösztöndíj

 

 • Bodnár Dániel (2022/23)
 • Fekete Dorottya (2023/24)

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

 • Biró Barbara (2023/24), Bodnár Dániel (2023/24)

Mester ösztöndíj

 • Bíró Barbara
 • Szilágyi Gergő (egyszeri)

Publikációk

Angol nyelven

 1. Csák, Z. (2023). Types of Fathers’ Home-based and School-based Involvement in a Hungarian Interview Study. CEJER, 5(1), 95–103. https://doi.org/10.37441/cejer/2023/5/1/12047
 2. Peto, V. (2023). Making sense of learning: A research-based approach. Hungarian Educational Research Journal (published online ahead of print 2023). https://doi.org/10.1556/063.2023.00232
 3. Godó, K., Ceglédi, T., Godó, I., Alter, E., Papp, H., Horváth, A., & Tóth, E. (2023). Mentoring during the pandemic: the lesson learned of 2 years, PedActa, Volume 13, Number 1, 17-30, https://doi.org/10.24193/PedActa.13.1.3

Magyar nyelven

2023.

 1. Bodnár, D., Jancsák,C., Kiss, D., Papp, H., & Ceglédi, T. (2023). „Olyan kutató vagyok, aki a történetekből szeret tanulni” Interjú Kozma Tamással. Kultúra és közösség, 14(5), 83-92. DOI 10.35402/kek.2023.4.18
 2. Biró, B. (2023). A Step by Step-et választó pedagógusok motivációi. Juvenilia X., 24. Debrecen: Debreceni Egyetem.
 3. Csák, Z., & Fényes, H. (2023). Az apák iskolával kapcsolatos bevonódása és az ezt befolyásoló tényezők egy interjús kutatás tükrében. Iskolakultúra, 33(8), 19–35.
 4. Horváth, A. (2023). Egy lépéssel közelebb a Pygmalion hatáshoz a pedagógiai kereteken belül. Juvenilia X., 93. Debrecen: Debreceni Egyetem.
 5. Bicsák, Z. Á., Kiss, D., Papp, H., Tóth, E., & Ceglédi, T. (2023). „Tiszteljék és becsüljék meg azt a szakmát és azt a tudást, ami az egyetem által elérhető!” – Interjú Brezsnyánszky László Professzor úrral. Pedagógusképzés, 22(1), 77–93.
 6. Biró, B., & Ceglédi, T. (2023). A mesélőszék mint kidolgozott nyelvi kódot fejlesztő eszköz a Step by Step alternatív oktatásban. Különleges Bánásmód, 9(2), 83–97. DOI 10.18458/KB.2023.2.83
 7. Bodnár, D., Ceglédi, T., Csák, Z., Fekete, D., Fekete, E. K., Horváth, A., Janecskó, L. L., Kiss, D. M., Papp, H., Puskás, M., Tóth, E., & Tóth, R. (2023). Hallgatók a tanárképzés és az oktatás fejlesztéséért – A CHERD-Hungary Oktatáskutató Gyakornoki Program a Debreceni Egyetemen. Pedagógusképzés (közlésre elfogadva)
 8. Papp, H. (2023). Egy álom építőkövei: A Tanítsunk Magyarországért mentorprogram hatása az alacsony státusú diákok tanulmányi aspirációira, mobilitási törekvéseikre Juvenilia. Debrecen: Debreceni Egyetem.
 9. Papp, H., Alter, E., Godó, K., & Ceglédi T. (2023). Mentorok az iskolákban: A Tanítsunk Magyarországért mentorprogram hatása az alacsony státusú diákok jövőképére. Pedagógusképzés. (közlésre elfogadva)

2022.

 1. Janecskó, L. L., & Chrappán, M. (2022). “Ha több tárgyat tanítok, több fizetés járna” – Tanárok és tanárszakos hallgatók nézetei a komplex természettudományos oktatásról. In Kattein-Pornói, R., Mrázik, J., & Pogátsnik, M. (szerk.), Tanuló társadalom: Oktatáskutatás járvány idején (pp. 173–183). Budapest, Magyarország, Debrecen, Magyarország: Debreceni Egyetemi Kiadó, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA).
 2. Janecskó, L. L. (2022). Tanárok és tanárszakos hallgatók meglátásai a komplex természettudományos oktatásról. In Buda, A., & Kiss, E. (szerk.), Interdiszciplináris pedagógia a bizonytalanság korában: A XII. Kiss Árpád Emlékkonferencia tanulmánykötete (pp. 135–142). Debrecen, Magyarország: Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet.
 3. Papp, H. (2022). Segítség a pályaválasztás küszöbén: Mentorok az iskolában. Y.Z. folyóirat, 2(1), 40–45.

2020/21.

 1. Kozma, K., & Ceglédi, T. (2020). „Akinek van bátorsága a gesztenyét lebontani”. Reziliens életúttal a pedagógus pályán. Acta Medicinae et Sociologica, 11(31), 85–101. https://doi.org/10.19055/ams.2020.11/31/8
 2. Ceglédi, T., & Kozma, K. (2021). „Legyen tehát a TDK ÖRÖK!”. Új Pedagógiai Szemle, 71(9–10), 128–131.
 3. Janecskó, L. L. (2021). A komplex természettudományos oktatás attitűdvizsgálata tanárok és tanárjelöltek körében. In Székedi, L. (szerk.), 24. Partiumi Tudományos Diákköri Konferencia – Kivonatos füzet (p. 73). Nagyvárad, Románia: Partiumi Keresztény Egyetem.
 4. Janecskó, L. L. (2021). A komplex természettudományos oktatás attitűdvizsgálata tanárok és tanárjelöltek körében. Staféta, 21(6), 169–182.
 5. Janecskó, L. L. (2021). Tanárok és tanárszakos hallgatók meglátásai a komplex természettudományos oktatásról. In Buda, A., & Kiss, E. (szerk.), Interdiszciplináris pedagógia a bizonytalanság korában: a XII. Kiss Árpád Emlékkonferencia: tartalmi összefoglalók (pp. 25–25). Debrecen, Magyarország: Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet.

Konferencia szereplések

Angol nyelven

2023.

 1. Bodnár, D. (2023). The role of school support staff – A bridge between parents and school? III. Family and Education International Conference. Hajdúböszörmény, 30.05.2023.
 2. Fekete, E. K., Ceglédi, T., Balogh, J., & Mándoki, R. (2023). Teachers’ views of their respective roles in parental involvement – Supporting parents in a resilient way. The 6th International Conference on Future Education. Kuala Lumpur, Malaysia, 06-07.07.2023. (online) 
 3. Horváth, A., Ceglédi, T., Alter, E., Godó, K., Godó, I., Papp, H., & Tóth, E. (2023). Broken stereotypes? Parental involvement in Roma students’ school careers. The 6th International Conference on Future Education. Kuala Lumpur, Malaysia, 06-07.07.2023. (online)
 4. Pető, V. (2023). Students in the Center of Focus: Characteristics of Inquiry-Based Learning. Students on the Way to Practice VI. Presov, Slovakia, 12.05.2023. (online)
 5. Pusztai, G., Bodnár, D., Ceglédi, T., Fekete, D., Pető, V., & Fekete, E. K. (2023). Introducing the CHERD-Hungary Educational Research Internship Program (University of Debrecen, Center for Higher Education Research & Development – Hungary). Association for Teacher Education in Europe (ATEE) Annual Conference 2023. Teacher Education on the move. Budapest, 27-30.08.2023.

2022.

 1. Janecskó, L. L. (2022). Attitudes of teacher candidates towards the teaching of integrated science subjects in Hungary. International Scientific Events. Burgasz, 25.06.2022.
 2. Kozma, K., Ceglédi, T., & Dabney-Fekete, I. D. (2022). Possibilities and dangers of Roma teachers’ resilient life path. Pedagogical Innovations During a Pandemic. 5th International Conference on Future of Education 2022. Sri Lanka, 16-17.06.2022. (online)
 3. Oláh, Á., & Kovács, K. (2022). Examination of the impact of parental involvement in extracurricular sporting activities on students’ health and academic achievement. ESA Research Network 28 – Society and Sport: Midterm Conference. Sport and social responsibility: science and practice in times of crisis. Faculty of Arts and Humanities, University of Debrecen, Debrecen (Hungary). 21-22.10.2022.
 4. Puskás, M. (2022). Comparison of parental involvement in Non-governmental and Public Schools. 5th International Conference on Future Education 2022. Sri Lanka, 16-17.06.2022. (online)

Magyar nyelven

2023.

 1.  Bodnár, D., Kocsis-Simon, B., Tóth, R., & Csók, C. (2023). Segítő szakemberek a köznevelési intézményekben – Híd a szülők és az iskola között? Krízishelyzetek hatása és kihívásai az oktatásban. Nemzetközi tudományos pedagógiai, pszichológiai konferencia, Beregszász, 2023.03.30-31.
 2.  Ceglédi, T., Csók. C., Fekete, E. K., Balogh, J., & Mándoki, R. (2023). A Grounded Theory kvalitatív kutatási paradigma. Módszertani betekintés a reziliens pedagógusok interjús kutatásának folyamatába. Kutatói Esték a Vezetés- és Szervezéstudományi Intézetben. Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet, 2023.02.21. (meghívott előadás)
 3. Csák, Z. (2023). Az apák otthoni és iskolai bevonódásának típusai gyermekük nagyobb eredményessége érdekében. Hungarian Conference on Educational Research HuCER 2023. ELTE Savaria Egyetemi Központ, Szombathely, 2023.05.27. (Poszter szekció)
 4. Csák, Z. (2023). Az apák otthoni és iskolai részvételének dimenziói és meghatározó tényezői. Krízishelyzetek hatása és kihívásai az oktatásban. Nemzetközi tudományos konferencia. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Pedagógia, Pszichológia, Tanító, Óvodapedagógia, Oktatás- és Intézményvezetés Tanszék. Beregszász, 2023.03.30-31. (online)
 5. Fekete, D., & Ceglédi, T. (2023). Értékek a reziliens pedagógusok életútjaiban. Krízishelyzetek hatása és kihívásai az oktatásban. Nemzetközi tudományos konferencia. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Pedagógia, Pszichológia, Tanító, Óvodapedagógia, Oktatás- és Intézményvezetés Tanszék. Beregszász, 2023.03.30-31. (online)
 6. Fekete, E. K., & Ceglédi, T. (2023). A tanárok véleménye a szülői bevonódásban betöltött szerepükről. A szülők reziliens támogatása. Krízishelyzetek hatása és kihívásai az oktatásban. Nemzetközi tudományos konferencia. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Pedagógia, Pszichológia, Tanító, Óvodapedagógia, Oktatás- és Intézményvezetés Tanszék. Beregszász, 2023.03.30-31. (online)
 7. Janecskó, L. L. (2023). A Debreceni Egyetem tanárszakos hallgatóinak nyitottsága a komplex természettudományos tantárgyak oktatása iránt. XIII. Taní-tani (Online) Tudományos Konferencia. Miskolc, 2023.02.03.
 8. Papp, H. (2023). Mentorok az iskolákban: A Tanítsunk Magyarországért mentorprogram hatása az alacsony státusú diákok jövőképére, tanulmányi aspirációikra. Krízishelyzetek hatása és kihívásai az oktatásban. Nemzetközi tudományos konferencia. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Pedagógia, Pszichológia, Tanító, Óvodapedagógia, Oktatás- és Intézményvezetés Tanszék. Beregszász, 2023.03.30-31. (online)
 9. Pető, V. (2023). Középpontban a diákok – a kutatásalapú tanulás elméleti alapjai. Hungarian Conference on Educational Research HuCER 2023. ELTE Savaria Egyetemi Központ, Szombathely, 2023.05.26.
 10. Puskás, M. (2023). Felekezeti és nem felekezeti iskolák szülői bevonódás mintázatainak összehasonlítása. Hungarian Conference on Educational Research HuCER 2023. Szombathely, 2023.05.26.
 11.  Pusztai, G., Bodnár, D., Ceglédi, T., Fekete, E. K., Fekete, D., & Pető, V. (2023). Bemutatkozik a Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ Oktatáskutató Gyakornoki Programja. Együttműködés – A Tanárképzők Szövetségének Tanárképzők Akadémiája és Közgyűlése. ELTE-PPK, Budapest, 2023.06.10. (személyes) (meghívott előadás)

2022.

 1. Alter, E., Ceglédi, T., Godó, K., Godó, I., Papp, H., Horváth, A., & Tóth, E. (2022). Megcáfolt tévhitek? Szülői bevonódás a Tanítsunk Magyarországért Mentorprogramban résztvevő roma tanulók iskolai pályafutásában. Kihívás és/vagy esély – A romák integrációja Európában II. című nemzetközi konferencia. Hajdúböszörmény, 2022.11.11. 
 2. Horváth, A. (2022). Pygmalion-hatás és mentorálás. Kihívás és/vagy esély – A romák integrációja Európában II. című nemzetközi konferencia. Hajdúböszörmény, 2022.11.11. 
 3. Horváth, A. (2022). A Pygmalion-hatás jelentősége a hátrányos helyzetű tanulók mentorálásában. Az oktatáskutatás új nemzedéke az évtizedfordulón. Budapest, 2022.01.21-23.

Tudományos önkénteskedés

 1. ESA Research Network 28 – Society and Sport: Midterm Conference. Sport and social responsibility: science and practice in times of crisis. Faculty of Arts and Humanities, University of Debrecen. 21-22.10.2022. Debrecen: Bodnár, Dániel, Fekete, Emese Kincső, Pető, Vanda, Fekete, Dorottya.
 2. Oktatás–Informatika–Pedagógia Konferencia 2023. Debrecen: Fekete, Emese Kincső, Bodnár, Dániel
   
Legutóbbi frissítés: 2024. 02. 06. 08:11